fbpx

אם אתם מעניקים טיפול אישי,תמיכה ו / או סיוע למשפחה או לחברים שיש להם

• נכות
• מחלת נפש
• דמנציה
• מצב בריאותי לטווח ארוך
• מחלה שהיא סופנית
• בעיה הקשורה לאלכוהול או לסמים או
• מישהו שברירי בגלל גיל

אז הנכם מטפלים ותוכלו לקבל את שירותי התמיכה שמציעה Carers SA