fbpx

אם אתם מעניקים טיפול אישי,
תמיכה ו / או סיוע למשפחה או
לחברים שיש להם
• נכות
• מחלת נפש
• דמנציה
• מצב בריאותי לטווח ארוך
• מחלה שהיא סופנית
• בעיה הקשורה לאלכוהול או לסמים או
• מישהו שברירי בגלל גיל
אז הנכם מטפלים ותוכלו לקבל את
שירותי התמיכה שמציעה
Carers SA