fbpx

คุณเป็นแคเรอร์ใช่ไหม?

ผู้ดูแล (แคเรอร์) คือผู้ช่วยสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้:

  • ความสนับสนุนด้านจิตใจ
  • การซื้อ ของชำ
  • การจัดเตรียมอาหาร
  • การจัดการเกี่ยวกับการให้ยา
  • การดูแลการอาบน้ำ
  • การชำระใบเก็บเงิน

นี่คือคุณใช่ไหม?

ความช่วยเหลือฟรีอยู่เพียงแค่ยกหูโทรศัพท์ขึ้นโทร ติดต่อ Carers SA ผ่านทาง  Carer Gateway ที่  1800 422 737 หรือไปที่  carerssa.com.au