fbpx

Vietnamese

Nếu quý vị đang cung cấp sự chăm sóc, hỗ trợ cá nhân và/ hoặc phụ giúp cho gia đình hay
bạn bè, người

• Có khuyết tật
• Có bệnh tâm thần
• Bị mất trí nhớ
• Có bệnh trạng lâu dài
• Có một tình trạng đau ốm hiểm nghèo
• Có vấn đề liên quan đến rượu bia hay ma túy hoặc
• Già yếu do tuổi tác

Thì quý vị là người chăm sóc và quý vị có thể nhận được các dịch vụ hỗ trợ mà Carers SA cung cấp