fbpx

के तपाई एउटा हेरचाहकर्ता हुनुहुन्छ?

टा हेरचाहकर्ता उक्त व्यक्ती हो जसले एउटा परिवारका सदस्य वा साथीलाई निम्न कुराहरुमा मद्दत गर्दछन्:

  • भावनात्मक सहयोग
  • किनमेलमा सहयोग
  • खाना तयार  गर्न सहयोग
  • औषधीको बारेमा सहयोग
  • व्यक्तीगत  हेरविचार
  • बिलहरु तिर्न सहयोग

के यो तपाई